Chủ nhật, 17/10/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Tân Tiến
 • Nguyễn Văn Đoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0904569876
  • Email:
   doaitantien@gmail.com
 • Trần Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0396403409
  • Email:
   huyentantien@gmail.com
 • Cao Thị Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976318989
  • Email:
   hongtantien@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0386607090
  • Email:
   nguyenthilananhong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kinh nghiệm hơn 20 năm trong quản lý giáo dục.

 • Nguyễn Thị Hồng Quyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0857245555
  • Email:
   quyetchitlinh@gmail.com